Почетна Контакт

Контакт

Застапник за Македонија:
БИОНА МЕДИКАЛ ДООЕЛ
Букурешка 117 б, Скопје        
T: 071 33 77 87
...........................................................................................................................................................
NEMUS LEX d.o.o.

T:  +385 1 2945 071
F:  +385 1 2945 234

E:  [email protected]
W: www.nemus.hr

MB: 1812947
OIB: 02881690679

Nemus Lex друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги е запишано во Трговскиот суд во Загреб (MBS 080485027).

Работно време:
Понеделник-Петок  8 - 16h

Банка
Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR8824840081102225867
SWIFT: RZBHHR2X

Управа:
Вукомеречка цеста 2
10040 Загреб, Хрватска

Членови на управа
Давор Грачан, Кемал Кремиќ

Основен капитал
20.000,00 куни, уплатен во целост