Почетна Услови за користење

Услови за користење

Овие услови и права на користење го дефинираат начинот, правата и условите на користење на интернет страната www.pharmoval.hr (во понатамошниот текст: Страна) од страна на посетителите. Сопственик на оваа страна е компанијата Nemus Lex d.o.o. од Загреб - Хрватска, OIB: 02881690679 (во понатамошниот текст: Компанија).

СОДРЖИНА

Компанијата во секој момент го задржува правото на менување и ажурирање на Страната, како и промена и дополна на условите и правата на користење на Страната, без потреба за исвестување на постојаните, привремените или новите корисници и/или посетители. Поради тоа, посетителите би требало периодично да ги проверуваат условите и правата на користење. Со користење на Страната, после евентуалните промени и/или дополненија, истите ги прифаќате, без оглед на тоа дали сте запознаени со нив или не.

ОДГОВОРНОСТ

Целата содржина од страната е од информативен карактер, и компанијата не превзема одговорност, ниту ќе биде одговорна за било каква штета која евентуално може да биде предизвикана со совети/информации/податоци прикажани на Страната. Компанијата не е одговорна за било која грешка во текстот, сликата, линковите, или било кој друг дел од содржината. Целокупната содржина на страната е прикажана со најдобра намера, но Компанијата остава можност за ненамерна грешка, и ги предупредува корисниците тоа да го земат во предвид, а корисниците пак, со користењето на Страната ја прифаќаат таквата можност.

АВТОРСКИ ПРАВА

Целиот материјал кој вклучува слики, илустрации, анимации, лого, аудио и видео, како и други неспоманати делови од содржината на Страната, се во сопственост на Компанијата, или Компанијата  го има, и го задржува правото на користење. Не е дозволено нивно копирање, цитирање, преснимување, објавување, дистрибуирање или било кој друг начин на користење без одобрение од Компанијата, а во склад со Законот за интелектуална сопственост..

Доколку имате прешања за условите на користење на Страната, јавете ни се!.