Početna Pharmoval vam poklanja 10.000 kn!

Pharmoval vam poklanja 10.000 kn!

U nagradnoj igri možete osvojiti čak 10.000 kn, ali i brojne vrijedne poklon pakete! Kako biste sudjelovali trebate nam poslati samo 2 kutijice naših proizvoda od kojih jedna treba biti od bilo kojeg Imunosal® proizvoda, a druga od bilo kojeg drugog Pharmoval® proizvoda koji nije iz Imunosal linije. Jednostavno!

Nagradna igra odvija se u razdoblju od 1.9. 2018. do 30.4. 2019. godine u četiri kola. U svakom kolu dijelimo po tri Pharmoval poklon paketa - prave mini ljekarne za vaše zdravlje s dodatnim zanimljivim nagradama u svakom paketu. U zadnjem kolu izvlačimo i glavnog dobitnika od 10.000 kn na Visa Gold potrošačkoj kartici Zagrebačke banke! Raspored kola s izvlačenjima je:

  • PRVO KOLO -  od 1.9. do 31.10.2018. godine (izvlačenje u studenom 2018.)

     (Pogledajte izvučene dobitnike OVDJE!)

  • DRUGO KOLO - od 1.11. do 31.12.2018. godine (izvlačenje u siječnju 2019.)

     (Pogledajte izvučene dobitnike OVDJE!)

  • TREĆE KOLO - od 1.1. do 28.2.2019. godine (izvlačenje u ožujku 2019.)

     (Pogledajte izvučene dobitnike OVDJE!)

  • ČETVRTO KOLO - od 1.3. do 30.4.2019. godine. (izvlačenje u svibnju 2019.)

     (Pogledajte izvučene dobitnike OVDJE!)

U prijavi, zajedno s kutijama proizvoda koje se šalju, treba obavezno navesti pune podatke koji uključuju: ime i prezime, punu adresu i telefonski broj. Možete uz podatke dodati i vašu e-mail adresu (opcionalno). 

Prikupljene kutije pošaljite poštom na adresu:

ZA NAGRADNU IGRU, Nemus Lex d.o.o., Vukomerečka cesta 2, 10 000 Zagreb

Proizvodi se mogu kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama u cijeloj Hrvatskoj te putem internet trgovina koje u svojoj ponudi imaju Pharmoval proizvode. Sve Pharmoval proizvode, kupovinom kojih možete sudjelovati u nagradnoj igri, možete vidjeti OVDJE.

Pravila nagradne igre sa svim pojedinostima možete detaljno provjeriti niže u nastavku.

 

PHARMOVAL® poklon paket

 

 


SLUŽBENA PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

NEMUS LEX d.o.o.
Vukomerečka cesta 2, Zagreb
OIB: 02881690679

KLASA: UP/I-460-02/18-01/487
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 13.08. 2018.

Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, NN 35/13, NN 158/13, NN 41/14) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), tvrtka Nemus Lex d.o.o. iz Zagreba, Vukomerečka cesta 2, OIB: 02881690679, utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

PRIPREĐIVAČ I SVRHA

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Pharmoval vam poklanja 10.000 kn!“ je Nemus Lex društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Vukomerečka cesta 2, OIB: 02881690679 (u daljnjem tekstu Organizator) u cilju promoviranja Pharmoval proizvoda čiji je ekskluzivni zastupnik.

 

Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu.

 

Članak 2.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.pharmoval.hr.

 

UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 3.

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri, sukladno odredbama ovog Pravilnika, osim zaposlenika Priređivača te drugih osoba koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Nagradne igre i/ili izvlačenje dobitnika.

 

Članak 4.

Nagradna igra odvija se u razdoblju od 1.9. 2018. do 30.4. 2019. godine u četiri kola. Trajanje svakog kola određuje se kako slijedi:

 

- prvo kolo, od 1.9.2018. do 31.10.2018 godine

- drugo kolo, od 1.11.2018. do 31.12.2018. godine

- treće kolo, od 1.1.2019. do 28.2.2019. godine

- četvrto kolo, 1.3.2019. do 30.4.2019. godine.

U nagradnoj igri sudjelovat će sve valjane prijave koje Priređivač zaprimi do 30.4.2019. u 16 sati.

 

Članak 5.

Prijava na sudjelovanje vrši se slanjem originalne prazne vanjske ambalaže od 2 kupljena Pharmoval proizvoda od kojih jedan obavezno treba biti bilo koji iz Imunosal linije dodataka prehrani, a drugi bilo koji drugi Pharmoval proizvod iz kategorije dodataka prehrani koji nije u Imunosal liniji.

Proizvodi iz Imunosal linije su: Imunosal kapsule (60 kom.), Imunosal tekući dodatak prehrani (150 ml), Imunosal Senior kapsule (60 kom.), Imunosal šumeće tablete (20 kom.), Imunosal pastile (60 kom.).

Ostali proizvodi iz Pharmoval linije su: A-petit tekući dodatak prehrani (200 ml), Avital kapsule (30 kom.), Brusnica kompleks kapsule (60 kom.), Brusnica kompleks kapi (50 ml), Cholesterol Control kapsule (30 kap.), Dibeticin kapsule (60 kom.), Ferosal Plus tekući dodatak prehrani (200 ml), Forticor kapsule (30 kom.), Islandski lišaj tekući dodatak prehrani (200 ml), Jaglac Plus tekući dodatak prehrani (200 ml), Kosa-koža-nokti kapsule (30 kom.), Prunulac tekući dodatak prehrani (150 ml), Silimarin 3-aktiv kapsule (30 kom.), Torminalis tekući dodatak prehrani (150 ml); Lexoderm set (sprej i krema) i svi eventualni novi proizvodi u Pharmoval liniji koji u periodu trajanja igre izađu na tržište.

Svaka poslana kutija treba biti cijela te treba sadržavati originalno otisnute brojeve serije (LOT) i datum (najbolje upotrijebiti do). Na unutrašnjosti originalnih kutija se nalazi pravilni strukturalni uzorak loga Pharmoval.

Datum („Najbolje upotrijebiti do:“) otisnut na kutiji ne smije biti stariji od 08/2018., odnosno kutije od proizvoda kojima je istekao rok trajanja prije početka nagradne igre (01.09.2018.) ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.   

Prikupljene kutije se šalju poštom na adresu Nemus Lex d.o.o., Vukomerečka cesta 2, Zagreb, s naznakom “Za nagradnu igru”.

Proizvodi se mogu kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama u cijeloj Hrvatskoj te putem internet trgovina koje u ponudi imaju Pharmoval proizvode.

U prijavi, zajedno s kutijama koje se šalju, treba obavezno navesti pune podatke koji uključuju: ime i prezime, punu adresu i telefonski broj. Opcionalno, može se dodati i e-mail adresa.

 

Članak 6.

Nema ograničenja na broj poslanih prijava i svaki sudionik u nagradnoj igri sudjeluje svakom ispravnom poslanom prijavom koja sadrži 2 kartonske kutijice, kako je navedeno u članku 5. ovog Pravilnika. Veći broj poslanih prijava predstavlja i veće izglede za dobivanje nagrade, ali jedan sudionik može samo jednom osvojiti nagradu i to za onu prijavu za koju bude prvo izvučen.

 

NAGRADNI FOND

Članak 7.

Nagradni fond u nagradnoj igri iznosi ukupno 17.860,00 kn ( slovima: sedamnaest tisuća osamstošezdeset kuna) s uključenim PDV-om i to raspoređeno po nagradama kako slijedi:

• Glavna nagrada je 10.000 kn na Visa Gold potrošačkoj kartici.

• Ostalih 12 nagrada čine Pharmoval poklon paketi sastavljeni od Pharmoval proizvoda i reklamnih artikala. Pharmoval paket sadrži: Imunosal kapsule, Imunosal šumeće tablete, Imunosal tekući dodatak prehrani, Avital kapsule, Islandski lišaj Plus, Imunosal torbu, Imunosal rokovnik, Imunosal šalicu, Imunosal termos bocu, Imunosal magnetić za hladnjak, Avital eko blok s kemijskom, Imunosal eko blok s kemijskom. Vrijednost pojedinačne nagrade s uključenim PDV-om iznosi: 655,00 kn (ukupna vrijednost 7.860,00 kn sa uključenim PDV-om iznosi sedam tisuća osamstošezdeset kn).

Priređivač nagradne igre jamči sudioniku-dobitniku isporuku nagrade u skladu s ovim pravilima. Sve nagrade nisu zamjenjive za druge proizvode ili novac. Sudionik-dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu u većem iznosu od iznosa utvrđenih u ovim pravilima.

Visa Gold kartica se izdaje na ime i prezime dobitnika prve nagrade, a može se koristiti kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri plaćanju roba i usluga na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj, inozemstvu ili za online plaćanje na prodajnim mjestima koja nose oznaku prihvata Visa kartice. Dobitnik nagradnu karticu preuzima u nekoj od poslovnica Zagrebačke banke koju sam odabere. S karticom nije moguće podizanje gotovine. Kartica se izdaju na rok korištenja od 1 godine s mogućnošću produljenja roka važenja od još jedne godine.

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa kao naknadu za priređivanje nagradne igre.

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Priređivača (Nemus lex d.o.o., Vukomerečka cesta 2, Zagreb) i to:

prvo kolo dana 13.11.2018., kada se dijele tri Pharmoval poklon paketa,

drugo kolo dana 15.1.2019., kada se dijele tri Pharmoval poklon paketa,

treće kolo dana 12.3.2019., kada se dijele tri Pharmoval poklon paketa,

četvrto kolo dana 14.5.2019., kada se dijele tri Pharmoval poklon paketa i glavna nagrada od 10 tisuća kuna.

U svakom kolu sudjeluju svi do tada prijavljeni osim već izvučenih dobitnika. Izvlačenje za glavnu nagradu se obavlja posljednje. U izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju svi koji su sudjelovali u bilo kojem kolu nagradne igre. U izvlačenju za glavnu nagradu ne sudjeluju dobitnici Pharmoval poklon paketa.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija te će se sastaviti Zapisnik o tijeku izvlačenja.

Sudionik-dobitnik izvlači se na temelju nasumičnog odabira dobitnika.

 

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

 

REZULTATI IZVLAČENJA

Članak 10.

Rezultati izvlačenja nagradne igre biti će objavljeni najkasnije osam (8) dana od dana izvlačenja nagrada na internet stranici www.pharmoval.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik-dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja.

 

Članak 11.

Priređivač će pismenim putem, običnom ili elektronskom poštom, obavijestiti dobitnike unutar osam (8) dana od dana izvlačenja radi dogovora o preuzimanju nagrade (dodatno se dobitnici mogu kontaktirati i telefonski).

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 12.

Priređivač će u zakonskom roku dobitniku prve nagrade uplati osvojeni iznos na dostavljeni broj tekućeg računa u Republici Hrvatskoj. Ostale nagrade će poslati na adrese koje su dobitnici naveli u prijavi poslanoj za nagradnu igru. Rok za preuzimanje nagrada iz nagradne igre je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju mogućnost objave imena i fotografije za potrebe priređivanja nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na kuponima u promocijske i sve ostale komercijalne svrhe društva Nemus Lex d.o.o..

 

Članak 13.

Priređivač je dužan u roku od osam (8) dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade te dokaz o preuzimanju nagrade.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od devedeset (90) dana od dana isteka roka za podizanje nagrade.

 

Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist Državnog proračuna.

 

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 16.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obaviješteni na internetskim stranicama Priređivača.

 

Članak 17.

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija Republike Hrvatske na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. Ova pravila će po odobrenju Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka nagradne igre, biti objavljena na internet stranici www.pharmoval.hr uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma odobrenja.

 


IZVUČENI DOBTNICI

  • PRVO KOLO -  od 1.9. do 31.10.2018. godine

     Izvlačenje je održano 13.11.2018. u prostorijama Priređivača, a izvučene su sljedeće dobitnice:

     - Ljerka Pižeta, Maruševec
     - Martina Lovren, Velika Gorica
     - Tina Đapić, Sesvete

     Puni podaci izvučenih dobitnica poznati su Priređivaču.

  • DRUGO KOLO - od 1.11. do 31.12.2018. godine

 Izvlačenje je održano 15.1.2019. u prostorijama Priređivača, a izvučene su sljedeće dobitnice:

     - Mladen Kirin, Petrinja
     - Dragica Milinković, Zagreb
     - Zlatka Kontrec, Čakovec

     Puni podaci izvučenih dobitnica poznati su Priređivaču.

  • TREĆE KOLO - od 1.1. do 28.2.2019. godine

 Izvlačenje je održano 12.3.2019. u prostorijama Priređivača, a izvučene su sljedeće dobitnice:

     - Nikolina Marković iz Zagreba
     - Vlasta Svalina iz Osijeka
     - Jasna Brčić iz Zagreba

     Puni podaci izvučenih dobitnica poznati su Priređivaču.

  • ČETVRTO KOLO - od 1.3. do 30.4.2019. godine

 Izvlačenje je održano 14.5.2019. u prostorijama Priređivača, a izvučene su sljedeće dobitnice:

     GLAVNA NAGRADA OD 10.000 KUNA:

     - Milena Bujdo iz Ičića

     Dobitnice Pharmoval poklon paketa:

     - Ksenija Sabljić iz Velike Gorice
     - Josipa Franović iz Čavla
     - Vedrana Šafar Kirasić iz Rijeke

     Puni podaci izvučenih dobitnica poznati su Priređivaču.

Zahvaljujemo se svima na učešću na našoj nagradnoj igri i čestitamo još jednom svim dobitnicima.