Početna Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ovi uslovi i prava korišćenja definišu način, prava i uslove korišćenja internet stranice www.pharmoval.hr (u daljnjem tekstu: Stranica) od strane posetioca. Kompanija Nemus Lex d.o.o. iz Zagreba, Hrvatska, OIB: 02881690679 (u daljnjem tekstu: Kompanija) je vlasnik Stranice.

SADRŽAJ

Kompanija zadržava, u svakom trenutku, pravo  na menjanje i ažuriranje Stranice, kao i izmenu i dopunjavanje Uslova i prava na korištenja Stranice bez obaveštavanja stalnih, privremenih ili novih korisnika i/ili posetioca. Posetioci bi zato trebali periodično da proveravaju uslove i prava korištenja. Korištenjem Stranice nakon eventualnih izmena i/ili dopuna prihvatate ih bez obzira da li ste sa njima upoznati ili ne.

ODGOVORNOST

Ceo sadržaj na Stranici je informativnog  karaktera, a Kompanija ne preuzima odgovornost niti će biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja eventualno može biti prouzrokovana savetima/informacijama/podacima prikazanih na Stranici. Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu grešku u tekstu, slici, linkovima ili bilo kojem drugom delu sadržaja. Celokupan sadržaj Stranice je prikazan u najboljoj nameri, ali Kompanija ostavlja mogućnost nenamerne greške i ovime upozorava korisnike da to imaju u vidu, a korisnici korišćenjem Stranice prihvataju takvu mogućnost.

AUTORSKA PRAVA

Ceo materijal koji uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, logo, audio i video i druge nespomenute delove sadržaja Stranica su vlasništvo Kompanijee ili Kompanija ima i zadržava pravo korišćenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korišćenja bez dopuštenja Kompanijee, a u skladu sa Zakonom o intelektualnoj svojini..

Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća o Uslovima korišćenja Stranice javite nam se.